нужно сочинение на татарском языке : Нэрсэ ул коррупция? нужно сегодьня. Кто сможет напишите плиз. Заранее спасибо

Опубликовано 27.12.2016 в рубрике Естественные науки. Автор:

нужно сочинение на татарском языке : Нэрсэ ул коррупция? нужно сегодьня. Кто сможет напишите плиз. Заранее спасибо

  1. Коррупция. Минем беркайчан да бу с? зне? м? гън? се турында уйлаганым булмады. ? бервакыт телевизор караганда экрандагы фотографияг? игътибар иттем. Экраннан ми? а? ч яшьлек сабый карап тора. Ул шулкад? р матур, с? йкемле, а? а игътибар итми м? мкин т? гел. Аны? кабарынкы, елмайган иренн? ре й? зен? килешеп тора. К? зл? ре д? бик матур. Мин, шул балага карап, дикторны? н? рс? турында с? йл? вен башта а? лап та бетерм? дем. Бала авырый ик? н, а? а ашыгыч р? вешт? ярд? м кир? к. Сабыйга вакытында операция ясамаганнар. С? б? бе: табибка билгел? нг? н к? л? мд? акча т? л? нм? г? н. Алга таба ми? а таныш булмаган коррупция, коррупционерлар турында с? з барды, ? минем к? залдымнан елмаеп торган баланы? сур? те китм? де. ? бит ул тел? с? кайсы вакытта? л? рг? м? мкин. Мондый х? л ничек булган? Ни? чен ярд? мг? мохта? балага вакытында ярд? м к? рс? телм? г? н? Бу д? ньяда бар н? рс? ?чен д? акча т? л? рг? кир? кмени? Кайда со? безне? кызгану хисебез, кешелеклелегебез? Шушы х? лд? н со? без кешеме? лл? ?ансыз тимер машиналармы? Юк! ! !зене? р? х? т тормышын ??м? з м? нф? гатьл? рен ген? кайгыртып яш?? чел? рне кеше дип атап булмый. Алар бу пычрак акчаларны кемн? рне? дер гомерл? рен ??м с? лам? тлекл? рен куркыныч астына кую б? раб? рен? эшл? п табалар. Мин шуны а? лый алмыйм: ?зл? рене? гаил? л? ре, ?ти-?нил? ре, балалары була торып, алар ничек кешел? рне? язмышлары ??м тормышлыры бел? н идар? ит? ала ик? н? Ми? а нибары 15 яшь. Минем? тием, ?нием, кечкен? энем, туганнарым бар. Аларны? авырып кит? л? рен, шушындый м? рх? м? тсез кешел? р кулына эл? г? ен к? залдына китер? е д? кыен. Россияд? ришв? тчелек, акча талау чит телд? н керг? н коррупция термины артына яшерел? . Латинчадан т? р? ем? итс? к, соrruptio ике с? зд? н тора: соr (й? р? к, ?ан) ??м ruptum (бозу, ?имер?) . Мин моны? бел? н килеш? м. Коррупция, беренче чиратта, кешене? ?ансыз, ??мгыятьне? ?хлаксыз булуын а? лата. Акчасы к? п булган кеше? зене? н? рс? эшл? г? не? белми. Ул комсыз тел? кл? р колына? йл? н? . Коррупция- кешене? акылын, намусын, оятын юкка чыгаручы. Коррупция ??мгыятьне? барлык? лк? л? рен д? бил? п алган гомуми б? ла. Без аны? бел? н с? лам? тл? ндер? , белем бир? , халыкка хезм? т к? рс? т? , хокук саклау органнары оешмаларында да очрашабыз. Со? гы еллардагы? зг? ртеп корулар кешел? рне? а? ??м? ан кыйблаларына зур йогыынты ясады. Россияд? ген? т? гел, ? б? тен д? ньядагы т? рле ??мгыятьл? р? хлакый сыйфатларны юкка чыгара торган вирус бел? н зарарлана. Гад? ти авыруларны китереп чыгара торган башка вируслар кебек, ул да йогышлы. К? пл? р коррупция бел? н к? р? ш? не? ил тег? рм? не бел? н чагыштыра. Мин моны? бел? н килеш? м. Б? генге к? нд? коррупция ки? таралган, бу факт. ?мма башка факт та бар: тиз арада аны д? валап булмый, х? тта бу эш курныныч та. И? беренче чиратта, бу чирне? с? б? пл? рен ачыкларга кир? к. ? коррупцияне? и?? рг? м? мкинме? Мо? а? авап у? ай. К? п кен? илл? р, тулаем тамырын корыта алмасалар да, аны кешел? р язмышына нык т? эсир итм? слек д? р??? д? ге чикк? т? шердел? р бит. Коррупцияне хирургия юлы бел? н кисеп ташлап булмый. Аны д? валау? чен вакыт, кешел? р тормышына зарар китер? че дошман ик? нен чын й? р? кт? н а? ларга кир? к. ?г? р Россия законнарны кешел? рг? а? лаешлы ??м? т? л? торган итс? , коррупцияне? нигезе? имерел? ч? к. ?ле к? пт? н т? гел презедентыбыз бер чыгышында ришв? тчелек бел? н ш? гыльл? н? чел? рг? каты ??за бир? не тал? п итте. Дим? к, боз кузгалырга тора. Бу д? ньяда ??р кешене? яш?? г? , белем алырга, ?зене? с? лам? тлеген кайгыртырга, тормышын, намусын, горурлыын сакларга хокукы бар. Мин кил? ч? кт? безне? хокукларыбызны берниниди д? коррупция тартып алмас дип ышанам. ?йд? гез, мог? изаны? з кулларыбыз бел? н эшлик!

  2. Поищите поисковиками аббревиатуру ГЗМ.

Оставьте свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>